Epäiletkö
alkoholiongelmaa työyhteisössäsi?


On turha peitellä ja hyssytellä.

Alkoholismi on sairaus,
joka on hoitamattomana kallis,
erityisesti työnantajalle.

Alkoholiongelmaan puuttumisessa oleellista on puuttua
sairaalloiseen juomiseen ja ei-hyväksyttävään käytökseen.

Ihmisellä on oikeus yksityisyyteensä, mutta se ei oikeuta työyhteisössä huonoa käytöstä.
Parhaaseen tulokseen päästään, kun työyhteisön jäsenillä on ongelmasta yhteinen ymmärrys.
Silloin myös tiedetään, mitä ollaan tekemässä.

Puuttuminen ei ole koskaan helppoa eikä sitä kannata tehdä yksin.
Alaisen reaktiot pelottavat ja niihin kannattaa valmistautua.
Sinua avustaa entinen ongelmajuoja. Tiedäthän varmasti tarpeeksi? 

On turha peitellä ja hyssytellä. Alkoholismi on sairaus, joka on hoitamattomana kallis, erityisesti työnantajalle. Tilanteeseen puuttumisessa oleellista on puuttua sairaalloiseen juomiseen ja ei-hyväksyttävään käytökseen. Ihmisellä on oikeus yksityisyyteensä, mutta se ei oikeuta työyhteisössä huonoa käytöstä.

Parhaaseen tulokseen päästään, kun työyhteisön jäsenillä on ongelmasta yhteinen ymmärrys. Silloin myös tiedetään, mitä ollaan tekemässä. Puuttuminen ei ole koskaan helppoa eikä sitä kannata tehdä yksin. Alaisen reaktiot pelottavat ja niihin kannattaa valmistautua. Sinua avustaa entinen ongelmajuoja. Ojenna auttava kätesi yhdessä meidän kanssamme. Ota meihin yhteyttä.

Työkaverit huomaavat ongelman työpaikalla ensimmäisenä.
Alkoholistin persoonallisuus muuttuu pikkuhiljaa, ja työpäivän aikana mielialat saattavat vaihdella äärestä laitaan. Huolesi on oikeutettua. Asiassa kannattaa toimia ja ottaa asia puheeksi vaikka työkavereiden kanssa yhdessä, näin se on helpompaa. Alkoholisti on ongelmansa kanssa yksinäinen, älä turhaan ajaudu puuttumisen kanssa samaan loukkuun.

Voit toimia itse, jolloin kyseessä on työkaverillinen puuttuminen, tai ottaa asian puheeksi esimiehen kanssa. Työsuojelutoimikunta on myös hyvä osoite huolenilmaisulle, jolloin ongelmaan tarttumisessa edetään työpaikan päihdeohjelman mukaan. Muista, että huolenilmaus on välittämistä, ei ilmiantamista.

Huolen ilmaiseminen viilentää välejänne ja saattaa rikkoa ne. Se ei ole sinun syytäsi. Terve ihminen ottaa huolenilmaisun positiivisesti, alkoholisti puolestaan törkeänä puuttumisena ongelmattomaan elämäänsä. Silti niin pitää tehdä ja sanoa asia ääneen. Muuta tietä ei tässä vaiheessa ole. 

Olo sisällä on niin sekava ja ahdistava. Juominen pyörittää mieltä ja vie välillä kokonaan mennessään.
Ei joka päivä. Ei edes joka viikko, mutta se vie. Minulta vaati vuosia ymmärtää ja tunnustaa se.

Uskalla puhua totta itsellesi

Valehtelin juomisestani kaikille, myös itselleni. Minulle oli valtava askel pyytää ensimmäisen kerran apua. Pidin itseäni suurkuluttajana. Esimiehen kohtaaminen ja ongelman tunnustaminen on pelottavaa. Työn haluaa pitää erillään juomisesta.

Jos lainkaan epäilet työnantajasi ymmärrystä, ole yhteydessä työterveyteen. Puhu jollekulle.
Vertaistuki, tavalla tai toisella, on oleellinen osa itsensä löytämistä. Huomaat, ettet ole tunteinesi yksin.
Työterveys voi ohjata sinut ryhmiin tai hoitoihin, joissa ongelmasi ymmärretään.

Alkoholismia ei (eikä muitakaan päihderiippuvuuksia) hoideta vaihtamalla päihde
lääkärin kirjoittamiin keskushermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin.

”Kumma kyllä vaimojen, vanhempien, läheisten ja ystävien on usein vieläkin vaikeampi päästä lähelle alkoholistia kuin psykiatrien tai lääkärien. Mutta entinen ongelmajuoja, joka on löytänyt ratkaisun ja joka tietää yhtä ja toista itsestään, voi yleensä muutamassa tunnissa saavuttaa toisen alkoholistin täyden luottamuksen.”

Nimettömät Alkoholistit, Viidestoista painos, sivu 45. 

Päihdekeskeinen käyttäytyminen jatkuu...

Kuivahumala myrkyttää työilmapiirin.


Kuivahumala on oireyhtymä. Nimi on hyvin kuvaava jo itsessään. Se kertoo, ettei alkoholisti juuri silloin ole humalassa, mutta käyttäytyy kuin olisi. Kuivahumalainen käyttäytyminen edeltää usein uuden juomisputken käynnistymistä.

Juovan alkoholistin asenteet, ajatusmaailma ja käyttäytyminen ovat kieroutuneita.
Ne ovat hyvin itse- ja juomakeskeisiä. Osa juomisen lopettaneista tai siitä taukoa pitävistä ei pääse ajatusmalleista eroon. He käyttäytyvät edelleen kuin juova alkoholisti.

Vaikea tunnistaa

Läheisten ja myös työkaverien on hankala huomata muuttunutta käytöstä. ”Se nyt vaan on semmonen” -lausahdukset kuvaavat tilannetta. Hämmentävät maltin menetykset, tiuskiminen, isottelu ja muiden syyttely toistuvat käytösmalleina.

Taas mennään – ”känni-nöyrä-kuiva” -kierre

Alkoholistin käyttäytymisen kierre seuraa usein samaa kaavaa. Ryyppäämistä seuraa äärimmäinen nöyryys. Omat huonot teot pyritään korvaamaan tavalla tai toisella. Usein se tapahtuu rahalla, matkoilla tai kotitöillä. Nöyryyttä seuraa, että keskushermosto alkaa vaatia annostaan kovaäänisesti.

Raivoraitis

Tähän tilaan voi jäädä pitkäksikin aikaa, osa juomisen lopettaneista loppuelämäkseen. Käsitykseni mukaan tämä joukko on synnyttänyt suomen kieleen käsitteen raivoraitis. Ihmisen, jonka neroutta ahdasmieliset läheiset eivät ole ymmärtäneet vielä kymmenen vuoden juomattomuuden jälkeenkään.

Päihdeongelman
salailun jäävuoriJäävuoren huippu: Irtisanominen tai toipumiseen tähtäävä hoito 
+ 7 vuotta


Ennen salailun päättymistä:

Pyritään kohtuukäyttöön
(työterveydessä) + 6 vuotta 

Kerrotaan lähiesimiehelle
+ 5 vuotta

Työkaverit havaitsevat oireita
3 vuotta

Läheiset tietävät ongelmat
Vuosi: 0

Alkoholismi on työelämämme kallein sairaus.
Apualkoholismiin.fi:n eettinen päämäärä on inhimillisen kärsimyksen vähentäminen.

Työantajalle on kyseessä myös suuri taloudellinen intressi. Tässä muutamia lukuja nykytilanteesta Suomessa:

Yli 300 000...

...Alkoholistia työelämässä

Yleisin kuolinsyy

Alkoholismi on työikäisten miesten ja naisten yleisin kuolinsyy (Tilastokeskus)

14–17 mrd. € / vuosi

Yhteiskunnan kustannukset ovat 14–17 mrd. € / vuosi. Todellinen luku on tätäkin suurempi

Liian aikaisin päättyvä elämä

Alkoholistit tekevät puolet itsemurhista (Terveyskirjasto)

Tämän lisäksi:

- 120 000 ihmistä on sairaseläkkeellä alkoholismin vuoksi
(ylilääkäri Seppo Kettunen, Ilmarinen)

- Rappioalkoholisteja on noin 20 000
- Viimeinen työnantaja maksaa valtaosan sairaseläkkeestä (1000 € /kk) 

Prosessi

Miten me autamme?

Meidän tehtävämme on tehdä alkoholismiin puuttuminen
sinulle ja organisaatiollesi mahdollisimman helpoksi.
Prosessimme on suoraviivainen eikä vaadi sinulta
suuria ponnistuksia, joten älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Ota meihin yhteyttä. Sovitaan tapaaminen, jossa keskustelemme yksilöllisestä tilanteestasi

Organisaation osaamistasoa nostetaan ja ymmärrys sairaudesta lisääntyy, ongelma tunnistetaan ja siihen voidaan tarttua. Parhaaseen tulokseen päästään, kun työyhteisön ymmärrys ongelmasta on yhteinen. Silloin tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja miten asiassa on hyvä edetä.

Alkoholiongelmaan puuttumisessa oleellista on puuttua sairaalloiseen juomiseen ja ei-hyväksyttävään käytökseen. Ihmisellä on oikeus yksityisyyteensä, mutta se ei oikeuta huonoa käytöstä työyhteisössä.

Ongelmat voi tunnistaa jo ennen ensimmäisiä alkoholin hajun aiheuttamia epäilyjä. Oleellista on tietää, mitä tarkkailla. Kun työpaikoille luodaan oikea välittämisen ilmapiiri, erikoiseen käytökseen voidaan puuttua luontevasti.
Aina käytös ei johdu alkoholismista, mutta siihen puuttuminen on yhtäkaikki välittämistä. Oli syy mikä hyvänsä, varhainen huomioiminen on aina suositeltavaa.

Tunnistamiseen päästään paremmin käsiksi pienemmällä porukalla. Avainasemassa ovat lähiesimiehet ja toteutuksena työpaja.

• Alkoholismin oireet -työpaja
• Omien havaintojen vahvistaminen  

Puheeksiottokeskustelu on aina henkisesti vaikea. Harvat ovat tottuneet puuttumaan toisen ihmisen ongelmiin. Ja alkoholismi on tabu, johon on erityisen vaikeaa puuttua. Siksi keskusteluun kannattaa valmistautua huolella, mielellään työelämää kokeneen raittiin alkoholistin opastuksella ja mahdollisesti myös avustuksella.

• Valmistautuminen vaikeaan keskusteluun
• Mahdollisuus puheeksiottokeskusteluun osallistumiseen

Alkoholismi työpaikalla luento tai työpaja

Parhaaseen tulokseen päästään, kun työyhteisön ymmärrys ongelmasta on yhteinen. Silloin tiedetään, mitä ollaan tekemässä ja miten asiassa on hyvä edetä. Alkoholiongelmaan puuttumisessa oleellista on puuttua sairaalloiseen juomiseen ja ei-hyväksyttävään käytökseen. Ihmisellä on oikeus yksityiseensä, mutta se ei oikeuta huonoa käytöstä työyhteisössä.

Ennakoiva työ on tiedottamista ja käyttäytymistä. Erityisesti esimiehiltä odotetaan tervettä suhtautumista ja vastuuntuntoista käytöstä. 

Yhteisen käsityksen luomiseksi kannattaa järjestää kohtaaminen riippuvuusasiantuntijan kanssa, jolla on oma toipumiskokemus ja on raitis. 

Asiantuntijoillamme on ansioituneet työelämätaustat ja ovat olleet johtaneet suuria organisaatioita.

Hän luo parissa tunnissa ymmärryksen alkoholihaittojen syistä työyhteisölle. Siksi luento koko työyhteisölle on erittäin hyödyllinen.
Luentoon / työpajaan sisällytetään toimeksiantahan toivomat toimialan erityispiirteet 

Alkoholismi työpaikalla – työpaja 
- Alkoholiongelmien syiden ymmärtäminen
- Käytöksen tunnusmerkit
- Työyhteisön yhteinen käsitys

Selkeät ohjeet varhaisten epäilyjen raportointiin
- Kenelle
- Luottamuksellisuus
Luennon tai työpajan kesto 1,5 - 3 tuntia

Tutustumistarjous:
Luennon hinta 950 euroa ALV 0% 

98 % suosittelisi
tätä palvelua.

Valtaosa palvelumme asiakkaista suosittelisi meitä kollegalleen tai ystävälleen.

Lähes kaikki vastaajat kokivat ymmärryksensä päihderiippuvuudesta lisääntyneen.

Asteikolla 1-10, palvelun käyttäjien vastausten keskiarvosana oli 9.32

Kysely suoritettu 18-25.1.2023.
Kyselyn otos: 126, 101 vastannut.
Vastausprosentti 80,2 %

Kokemuksia

  

Sinä voit vaikuttaa työntekijäsi
tai kollegasi elämänlaatuun.

Auta hänet eteenpäin.

Ota yhteyttä

Sovi tapaaminen tai luento.

Christer Schoultz

christer@apualkoholismiin.fi
044 362 5078

Timo Lukkariniemi

timo@apualkoholismiin.fi
050 3675664
Haluatko tietää lisää?
Tilaa uutiskirjeemme.

Voit myös lukea uusimmat kirjoituksemme blogista.

Riippuvuussairauksia ja päihdepolitiikkaa.

Tiimistämme:

Keitä me olemme?

Päihderiippuvuusasiantuntija

Christer Schoultz

Olen elänyt lasisen lapsuuden menettäen toisen vanhempani päihderiippuvuudelle. Omaksuin jo varhain itselleni haitallisia toimintamalleja sekä sairastuin itse myöhemmin alkoholismiin. Nykyisin omaan erinomaisen ymmärryksen läheis- ja päihderiippuvuudesta sekä näistä toipumisesta.

Elämäni aikana loin menestyksekkään kansainvälisen uran, jota edelsivät opinnot kahdessa korkeakoulussa. Olen toiminut useissa yrityksissä osakkaana, toimitusjohtaja tai hallitusammattilaisena. Nuorempana menestyin kilpaurheilijana. Koen, että lähtökohtana näihin saavutuksien tavoitteluun oli vahva kelpaamattomuuden kokemukseni alkoholistin lapsena. Halusin kelvata vanhemmalleni.

Olen ollut perustajajäsenenä Suomen suurimman päihdehoitoyhtiön hallituksessa sekä istunut monta vuotta Myllyhoitoyhdistyksen varapuheenjohtajana. Olen henkilökohtaisella ohjauksella auttanut satoja ihmisiä kuntoutumaan.

Olen tehnyt vuosikausia vapaaehtoistyötä alkoholistiperheiden auttamiseksi ja havainnut, että kaikkein suurin ongelma ei ole päihdehoidon tuloksellisuus, vaan se, ettei alkoholistia tahdo oikein millään saada hoitoon. Olen vuosien saatossa kehittänyt tähän erittäin tehokkaan ohjausmenetelmän, ja ohjaukseni tuloksellisuus on ollut hyvin korkea.

Olen luennoinut vuosia kouluissa, ammattilaisille ja yrityksille riippuvuuksista ja olen esiintynyt paljon mediassa samasta aiheesta. Vuonna 2019 olin päähenkilönä kansainvälisesti julkaistussa elokuvassa, jossa kuvattiin toipumistani.

Myynti ja Markkinointi

Timo Lukkariniemi

Syksyllä 2017 heräsin ambulanssista tietämättä miten olin sinne joutunut. Seuraavan kerran tulin tajuihini Jorvissa. Olin oman firmani hallituksen puheenjohtaja, mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa, kahden lapsen isä, aviomies ja saanut juuri kaksi viinakramppia.

Kyllähän läheiseni tiesivät, että minulle maistuu juoma, mutta kenelläkään ei ollut havaintoa ongelmani laajuudesta ennen kuin kulissit romahtivat rytinällä. Yllättäen päällimmäinen tunteeni sairaalasta päästyäni oli helpotus. Minun ei enää tarvinnut pitää yllä valheiden verkkoa, jolla olin onnistunut salaamaan juomiseni. Pystyin vihdoin hakemaan ja vastaanottamaan apua, jota tarvitsin kipeästi.

Tuosta tapahtumasta lähti liikkeelle toipumisprosessi, joka tulee kestämään lopun elämääni. Päihteettömyys mahdollisti myös muut positiiviset muutokset elämässäni. Juomiseni loppuvaiheessa painoin 140 kg ja portaiden käveleminen pisti minut puuskuttamaan. Nyt olen 50 kg kevyempi seikkailu-urheilija, joka treenaa ensimmäiselle triathlonilleen. Minulla on paljon enemmän energiaa viettää aikaa lasteni kanssa. Jos juomiseni olisi jatkunut entisellään, en olisi nähnyt heidän 18-vuotissyntymäpäiviään.

Nyt, oltuani raittiina yli 6 vuotta uskon, että minulla on paljon annettavaa ihmisille, jotka kamppailevat samojen ongelmien kanssa kuin minä olen kamppaillut koko aikuisikäni. Päivä kerrallaan kohti parempaa elämää.

Päihdehaitat yhteiskunnalle ja työnantajalle


Oodin Maijansalissa järjestettiin Päihdehaitat yhteiskunnalle ja työnantajille -keskustelutilaisuus. Paneelikeskustelun osallistujat pitivät kukin viiden minuutin alustuksen aiheestaan, alustusten jälkeen seurasi 45 minuutin paneelikeskustelu, jonka aikana yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä.  

KATSO TAPAHTUMAN TALLENNE:

Alkoholi tappaa Suomessa työikäisiä moninkertaisesti Pohjoismaihin verrattuna.